مدیران صنعت|انواع میز|انواع صندلی| <div style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: wdtv, tahoma; font-size: 13.4px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><img src="https://modiran-sanat.ir/wp-content/uploads/2014/10/%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" border="0" style="max-width: 100%;" /></div><div class="post_content" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; color: rgb(153, 153, 153); font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; color: rgb(153, 153, 153); font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; color: rgb(153, 153, 153); font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با بیش از یک دهه تجربه و توکل بر خدای یگانه و با توجه به رهنمودهای رهبری در زمینه تولید داخلی و تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود اقتصادی ضمن ایجاد کارآفرینی و اشتغال در زمینه طراحی ، چیدمان، تولید و ارائه مبلمان  اداری و تجهیزات آموزشی و آرایشگاهی با پشتوانه به تجربیات نیروهای متخصص با شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در تولید و عرضه ، با توجه به استاندارهای روز دنیا محصولات با کیفیت خود را به کمک نمایندگان فعال فروش و کارآمد در سراسر کشور و بازارهای مرزی و بین المللی روانه کرده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; color: rgb(153, 153, 153); font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مدیران صنعت با تلاش و پیگیری و با ذوق هنر ایرانی و با عزم راسخ و صادقانه ، خود را موظف میداند در زمینه بهبود مستمر و ارتقا کیفیت محصولات با حسن تدبیر و تلاش موفق مدیریت و کارکنان در مسیر تولید و دستیابی به اهداف ارزشمند صنعت برای رسیدن به اقتصادی پویا در نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش میکند .</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; color: rgb(153, 153, 153); font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; color: rgb(153, 153, 153); font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کلمات کلیدی:</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal;"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/table" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز </span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/staff-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز کارمندی</span></a> ، </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/bachelor-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز کارشناسی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/manager-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز مدیریتی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/front-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز جلو مبلی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/secretary-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز منشی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/tea-table" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز عسلی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/computer-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز کامپیوتر</span></a></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal;"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز تحریر</span></a> ، </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/manicure-table" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز مانیکور</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/nail-table" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز ناخن</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/counter-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز کانتر</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/cheap-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز ارزان قیمت</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت میز</span></a> ، </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/meeting-desk" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز جلسه</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/conference-table" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز کنفرانس</span></a> ،</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal;"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://modiran-sanat.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دکوراسیون داخلی</span></a> ، </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/mdf-table" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز ام دی اف</span></a> ، </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/mdf-table" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">میز mdf</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پارتیشن</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پاراوان</span></a> ،  <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/school-bench" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نیمکت مدارس</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/school-equipment" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تجهیزات مدارس</span></a> ، </span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal;"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/educational-equipment" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تجهیزات آموزشی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/flat-waxing" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تخت اپیلاسیون</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/massage-beds" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تخت ماساژ</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/whiteboard" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تابلو وایت برد</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/bulletin" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تابلو اعلانات</span></a> ،<a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/whiteboard" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> تخته وایت برد</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/hairdresser-equipment" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تجهیزات</span></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/hairdresser-equipment" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">آرایشگاه</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/school-things" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">وسایل مدرسه</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/hairdressing-salons" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">وسایل آرایشگاه</span></a></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><strong style="font-size: 14pt; color: rgb(38, 38, 38); overflow: hidden;">کلمات کلیدی:</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://modiran-sanat.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> ، </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-category/administrative/chair/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%86/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی اپن</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی محصلی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی آزمایشگاهی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی آرایشگاهی</span></a> ،</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"> <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی رستورانی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی صنعتی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی دانش آموزی</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی مدیریت</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی مدیریت</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی کارمندی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی چرخ دار</span></a>، <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AC%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی جک دار</span></a>، <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">قیمت صندلی</span></a> ، <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">قیمت صندلی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی ارزان قیمت</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی ارزان قیمت</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی دانشجویی</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-category/beauty/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی میکاپ</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-category/administrative/chair/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی تابوره</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی منشی</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-category/administrative/chair/waitingchair/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی انتظار</span></a>،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-mx/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی ارباب رجوع</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی کامپیوتر</span></a>،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی گردان</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/product-category/administrative/chair/conferencechairs/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">صندلی کنفرانس</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/tag/%D8%AC%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">جک صندلی</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; font-family: BYekan, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; list-style-type: none; color: rgb(153, 153, 153); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-feature-settings: "kern"; font-kerning: normal; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://modiran-sanat.ir/tag/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">چرخ صندلی</span></a> ، <a href="https://modiran-sanat.ir/tag/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تعمیر صندلی</span></a> ،<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; list-style-type: none; text-align: start; outline: 0px; overflow: hidden;"> </span><a href="https://modiran-sanat.ir/tag/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C/" dideo-checked="true" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; background-color: transparent; font-family: ir, sans-serif; font-size: 14px; text-align: start; outline: none; overflow: hidden; cursor: pointer; transition: all 0.5s ease-out 0s; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">تعمیرات صندلی</span></a></span></p></div>

کولر گازی|صوتی تصویری|سنگ ساختمانی|صادرات سنگ ساختمانی|دستگاه بازیافت لاستیک <div style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: wdtv, tahoma; font-size: 13.4px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><img src="http://midea-esf.ir/wp-content/uploads/2017/09/home-slider-01.jpg" border="0" style="max-width: 100%;" /></div><div class="post_content" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پخش و فروش لوازم خانگی میدیا</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شرکت مایدیا که در سال 1967 تاسیس شده، یکی از شرکت های حاضر در لیست بین المللی 500 شرکت برتر دنیا</span><span dir="ltr" style="font-size: 10.5pt; line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> ( Fortune 500 ) </span><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">است. گروه مایدیا طیف وسیعی از <span style="text-decoration-line: underline;"><a href="http://midea-esf.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">لوازم خانگی</a></span> را تولید کرده و در تولید انواع کالاهای مرتبط با تهویه مطبوع صنعتی و کولر گازی (<span style="text-decoration-line: underline;"><a href="http://midea-esf.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">اسپیلیت</a></span>)، یخچال و فریزر، لباسشویی و ظرفشویی، <span style="text-decoration-line: underline;">لوازم آشپزی</span> بزرگ و کوچک، مایکروویو، کولرهای آبی پرتابل و پنکه، آبسردکن و تصفیه آب و آبگرمکن، جاروبرقی و لوازم روشنایی، تخصص دارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 10.5pt; line-height: 14.98px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">شرکت آرمان صنعت چهل ستون (برند شاپ حبیبی) نماینده بین المللی محصولات میدیا می باشد. این شرکت با سابقه طولانی و خدمات پس از فروش مناسب محصولات میدیا را با کمترین قیمت به طور گسترده در سراسر ایران توزیع می نماید. </span></p></div><div><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 153);">کلمات کلیدی:</span></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="http://midea-esf.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">لوازم خانگی مایدیا</a></span></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="http://midea-esf.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">کولر گازی</a></span></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="http://midea-esf.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صوتی تصویری</a></span></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="http://midea-esf.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">یخچال مایدیا</a></span></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="http://midea-esf.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ظرفشویی مایدیا</a></span></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="http://midea-esf.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">لباس شویی مایدیا</a></span></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: right;"> </p><p style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: body-font; font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"> </p></div><div> </div><div style="text-align: center;">***************************************************</div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: wdtv, tahoma; font-size: 13.4px;"><img src="http://bazaarsang.com/wp-content/uploads/Untitled-2-copy.png" border="0" style="max-width: 100%;" /></div><div class="post_content" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; text-align: start;"><div class="wpb_wrapper" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: koodak; font-size: 14pt; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; min-height: 1px;"><h2 style="color: rgb(9, 169, 249); margin-bottom: 1.5rem; list-style: none; font-size: 34px; font-weight: 400; text-align: center; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; line-height: 1.4; letter-spacing: 0em;"> بازار سنگ</h2></div></div></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(9, 169, 249); outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box;">بازار سنگ اصفهان</span>، یک شرکت تجاری، تحقیقاتی ونمایشگاه دائمی سنگ های ساختمانی و نما با بیش از ۴۰۰ نمونه از انواع سنگ های تراورتن ، گرانیت و مرمریت در ابعاد مختلف می باشد.</span><span style="font-size: medium;">با توجه به اینکه سنگ ساختمانی یکی از مهمترین عوامل در نمای ظاهری بنا به شمار می آید و از مهمترین مصالح مورد استفاده در صنعت ساختمان است و همواره انتخاب نوع سنگ و طراحی و اجرای آن یک از مهمترین دغدغه های انبوه سازان و سازندگان محترم در این صنعت می باشد، بازار سنگ اصفهان به مثابه یک مجتمع عظیم سنگ آمادگی دارد در کلیه مراحل فرآوری انواع سنگ های مرمریت، تراورتن، گرانیت به صورت اسلب،تایل و اندازه و همچنین عملیات نصب و اجرا، کیفیتی در حد استانداردهای جهانی به صنعت ساختمان </span></span><p style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: koodak; font-size: 14pt; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5rem; list-style-type: none; text-align: justify; outline: 0px; overflow: hidden; box-sizing: border-box; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">کلمات کلیدی:</span></p><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><a href="http://bazaarsang.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">سنگ ساختمانی</a> ، <a href="http://bazaarsang.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">سنگ تراورتن</a>، <a href="http://bazaarsang.com/export/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صادرات سنگ</a>، <a href="http://bazaarsang.com/export/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">صادرات سنگ ساختمانی</a>، <a href="http://bazaarsang.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">سنگ گرانیت</a>، <a href="http://bazaarsang.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">سنگ نما</a> ، <a href="http://bazaarsang.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قیمت سنگ ساختمانی</a>، <a href="http://bazaarsang.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">بازار سنگ</a> ، <a href="http://bazaarsang.com/export/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">الصادرات الصخر</a>، <a href="http://bazaarsang.com/export/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">stone export</a></span></strong> </span></div><div> </div><div style="text-align: center;">***************************************************</div><div style="text-align: center;"> </div><p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(137, 137, 137); font-size: 14px; letter-spacing: 0.3px; text-align: center;">شرکت ماشین سازی شایگان صنعت در سال 1390 به ثبت رسید و فعالیت خود را در زمینه طراحی، تولید و ساخت تجهیزات بازیافت لاستیک شروع نموده و در طی این چند سال توانسته دانش خود را همراه با تربیت نیروهای مجرب ارتقا دهد. </span></p></div><div><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 26px; font-family: ir, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(137, 137, 137); padding-top: 16px; padding-bottom: 20px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ما به جرات اعلام میکنیم در ساخت دستگاه های بازیافت لاستیک از نوع سیمی کامیونی در ایران بدون رقیب می باشیم و اطمینان داریم شما با بازدید از تجهیزات ما، نظر ما را تایید خواهید کرد. </span><br style="box-sizing: border-box;" /><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ما امیدواریم قدمی هرچند کوچک در رشد صنعت و ایجاد اشتغال در کشور عزیزمان ایران برداشته باشیم. </span></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 26px; font-family: ir, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; text-align: center; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(137, 137, 137); padding-top: 16px; padding-bottom: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">(کیفیت شعار ما نیست اعتبار ماست ، صداقت رمز موفقیتمان است)</span></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 26px; font-family: ir, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; text-align: center; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(137, 137, 137); padding-top: 16px; padding-bottom: 20px;"><img src="http://shayegansanat.com/storage/glogo2.png" width="120" height="109" style="max-width: 100%;" /></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 26px; font-family: ir, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(137, 137, 137); padding-top: 16px; padding-bottom: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">کلمات کلیدی:</span></p><p style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 26px; font-family: ir, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; letter-spacing: 0.3px; color: rgb(137, 137, 137); padding-top: 16px; padding-bottom: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="http://shayegansanat.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">بازیافت لاستیک</a>، <a href="http://shayegansanat.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">بازیافت لاستیک فرسوده</a>، <a href="http://shayegansanat.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">بازیافت تایر</a>، <a href="http://shayegansanat.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">بازیافت لاستیک خودرو</a> ، <a href="http://shayegansanat.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">دستگاه بازیافت لاستیک</a></span></p></div></div>

طراحی سایت|طراحی سایت در اصفهان|طراحی اپلیکیشن|کارینووب <div style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: wdtv, tahoma; font-size: 13.4px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><img src="http://karinoweb.ir/images/telkarinol%20copy.jpg" border="0" style="max-width: 100%;" /></div><div class="post_content" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="font-size: 13.3333px;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18.6667px; text-align: right;">کارینو وب با رویکرد جهانی شدن قدم به عرصه ظهور نهاده است.هدف گروه کارینو وب، معرفی شما در فضای مجازی است بطوری که محصولات و خدماتتان بصورت گسترده مورد بازدید عموم قرار گیرد.</span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18.6667px;">طراحی انواع سایت های اختصاصی و اماده با امکانات مختلف ، سئو وب سایت برای ارتقا رتبه سایت در موتور های جستجو، طراحی سامانه های تحت وب، طراحی اپلیکیشن و ... از جمله خدمات متنوع کارینو وب می باشد.</span></span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: right;"> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden;">09381134713 (غفاریان)</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"> وب سایت قدیمی:</span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"> </p><p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; width: 1138px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden; background-color: rgb(255, 255, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; color: rgb(255, 0, 0); outline: 0px; overflow: hidden;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;"><span lang="FA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی سایت</span></a></span></span></p><p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; width: 1138px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden; background-color: rgb(255, 255, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; color: rgb(255, 0, 0); outline: 0px; overflow: hidden;"><span lang="FA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); outline: 0px; overflow: hidden;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">سئو سایت</a></span></span></span></p><p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; width: 1138px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden; background-color: rgb(255, 255, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; color: rgb(255, 0, 0); outline: 0px; overflow: hidden;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;"><span lang="FA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی سایت در اصفهان </span></a></span></span></p><p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; width: 1138px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden; background-color: rgb(255, 255, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; color: rgb(255, 0, 0); outline: 0px; overflow: hidden;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی سایت اصفهان</a></span></span></p><p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; width: 1138px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden; background-color: rgb(255, 255, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; color: rgb(255, 0, 0); outline: 0px; overflow: hidden;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;"><span lang="FA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden;">سئو سایت در اصفهان</span></a></span></span></p><p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; width: 1138px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden; background-color: rgb(255, 255, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; list-style-type: none; color: rgb(255, 0, 0); outline: 0px; overflow: hidden;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;"><span lang="FA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; list-style-type: none; outline: 0px; overflow: hidden;">سئو در اصفهان</span></a></span></span></p><p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; background-color: rgb(255, 255, 153); outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی سایت فروشگاهی</a></span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: right;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">باشگاه مشتریان</a></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: right;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">کارت اعتباری مجازی</a></p><p class=" " align="right" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; width: 1138px;"><a href="http://karinoweb.ir/" dideo-checked="true" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma; font-size: 13.3333px;">کارت اعتباری مجازی</a> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(38, 38, 38); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"> </p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18.6667px;"> وب سایت جدید: </span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: right;">طراحی فروشگاه آنلاین همراه با اپلیکیشن و نرم افزار فروش پیامکی</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(81, 81, 81); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://karinoweb.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(81, 81, 81); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی وبسایت</a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(81, 81, 81); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://karinoweb.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(81, 81, 81); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی اپلیکیشن</a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(81, 81, 81); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://karinoweb.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(81, 81, 81); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی نرم افزار</a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(81, 81, 81); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://karinoweb.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(81, 81, 81); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی سامانه</a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(81, 81, 81); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://karinoweb.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(81, 81, 81); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">طراحی سایت خلاقانه</a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(81, 81, 81); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://karinoweb.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(81, 81, 81); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">کارینووب</a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: koodak; font-size: 18.6667px; list-style-type: none; color: rgb(81, 81, 81); text-align: right; outline: 0px; overflow: hidden; width: 1138px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://karinoweb.com/" dideo-checked="true" style="color: rgb(81, 81, 81); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-size: 14pt; outline: 0px; overflow: hidden;">کارینو وب</a></span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: right;"> </p></div>